Příhody Odysseovy.

Homéros
3. opr. vyd. Jan Laichter, 1922. 112 s.
Edice: Žeň z literatur ; sv. 5-6