Príhody a nehody Lopeho de Aguirre.

Otero Silva, Miguel
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1983. 293 s.
Edice: Tvorba národov