Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku.

Vyd. v tomto souboru 1. Host, 2000. 298 s.