Pri holbách smoly.

Bednár, Alfonz
Slovenský spisovateľ, 1978. 371 s.
Edice: Vybrané spisy / Alfonz Bednár ; Zv. 2