Převrat : tragikomedie o 4 dějstvích se scénickým prologem a epilogem.

Lom, Stanislav
Čes. lidové knihkupectví (J. Springer), 1922. 184 s.