Prevence proti rakovině a její léčba : přehled používaných metod v alternativní medicíně.

Zentrich, Josef Antonín; Zlámal, Ilja
2., rozš. vyd. Fontána, 2003. 246 s.