Přemyslovský palác v Olomouci : Přemyslid Palace in Olomouc = Přemyslidenpalast in Olmütz = Dvorec Pržemyslovcev v Olomouce : Nár. kult. památka : Katalog [stálé] expozice Olomouc 1988.

Bistřický, Jan
Kraj. vlastivěd. muzeum, 1988. 42 s.