Premeny Oravy.

Mikláš, Milan
1. vyd. Osveta, 1985. 186 s.