Přehledy věd přírodních. Díl III, Fysika.

Kranich, Jan
4., přeprac. a opr. vyd. R. Promberger, 1930. 295 s.