Přehledy věd přírodních. Díl II, část 1, Chemie fysikální a anorganická.

Kranich, Jan
IV. přepracované a opravené vydání. R. Promberger, 1930. 321 s.
Edice: Sborník příruček pro učitelstvo a studentstvo ; Sv. 1., díl II., část 1