Přehledy věd přírodních. Díl 1, Tělověda.

Kranich, Jan
3. přeprac. a rozmnož. vyd. Promberger, 1912. 391 s.
Edice: Sborník příruček pro učitelstvo a studenstvo ; Sv. 1