Přehledné dějiny literatury. II, Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury.

Balajka, Bohuš; Charous, Emil; Soldán, Ladislav
2., přeprac. vyd, 1. ve Fortuně. Fortuna, 1995. 198 s.