Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny.

Novák, Jan Václav; Novák, Arne
Vyd. 2., přeprac. a rozš. R. Promberger, 1913. 825 s.
Edice: Sborník příruček pro učitelstvo a studentstvo ; sv. 13