Přehledné dějiny literatury : dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury od 1. světové války do r. 1945.

Blajer, Zdeněk; Charous, Emil; Charous, Emil
1. vyd. SPN, 1971. 222 s.
Edice: Knižnice všeobecného vzdělání. - Kostka