Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 1, Od počátků národní kultury až do vyznění obrodného úkolu dějepisectví v druhé polovině 19. století.

Kutnar, František
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 274 s.
Edice: Knižnice základních historických děl. Ediční řada československých dějin