Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky : podle právní úpravy platné od roku 2007.

Biňovec, Karel
2., upr. vyd. Fortuna, 2007. 310 s.