Přehled technického kreslení : základy kreslení a čtení strojnic. výkresů : prozatímní učeb. text pro 1. roč. odb. učilišť a učňovských škol kovodělných oborů.

Čermák, Václav
4., přeprac. vyd. SNTL, 1965. 94, [5] s.
Edice: Kurs techn. znalostí. Příruční učeb. texty ; sv. 4