Přehled technického kreslení : základy kreslení a čtení strojnic. výkresů : učeb. text pro 1. roč. odb. učilišť a učňovských škol kovodělných oborů.

Čermák, Václav
3., přeprac. vyd. SNTL, 1964. 91, [5] s.
Edice: Kurs techn. znalostí ; sv. 4