Přehled ruské literatury : od nejstarších dob po dnešek.

Sato, Vsevolod
2., rozš. vyd. Lidové nakladatelství, 1976. 300 s.