Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007.

ed. Trnková, Bohumila; ed. Trnka, Miloslav
Česká genealogická a heraldická společnost, 2007. 96 s.