Přehled právních dějin zemí české koruny. Díl první a druhý, Právní prameny a dějiny státního zřízení.

Kapras, Jan
Páté, přepracované vydání. Jan Kapras, 1935. 354 s., [2] l. obr. příl