Přehled nejužívanějších léčiv : příručka pro střední zdravotnické školy.

Kocinová, Svatava; Šterbáková, Zdeňka
4., aktualiz. vyd. Informatorium, 2003. 93 s.