Přehled nauky o zboží : (Fysika, chemie a nauka o zboží) : Upraveno podle nových učebných osnov ... k ústní zkoušce dospělosti na obchodních akademiích.

Maruška, Josef
Třetí vydání. Česká grafická Unie, 1945. 207-[I] s.