Přehled církevních dějin českých : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích. 2. díl.

Kadlec, Jaroslav
1. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, 1977. 143 s.