Přehled církevních dějin českých : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Praze, se sídlem v Litoměřících. 1. [díl].

Kadlec, Jaroslav
1. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, 1977. 194 s.