Prehľad stredoškolskej matematiky.

Medek, Václav; Mišík, Ladislav; Šalát, Tibor
3., oprav. vyd. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1963. 305 s.
Edice: Teoretická edícia