Predposledný odpočinok.

Beňo, Ján; il. Horváth, Peter
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1980. 182 s.
Edice: Nová próza