Předpisování léků v praxi.

Petlach, Stanislav
2., přeprac. a dopl. vyd. Nákladem Theodora Mareše, 1948. 487 s.
Edice: Plzeňská edice lékařská ; sv. 4