Přednášky pořádané Zpravodajským ústavem obchodního školství (Jednota profesorů komercialistů, Spolek profesorů nauky o zboží a zeměpisu, Jednota filologů čsl. obchodních učilišť) u příležitosti vzdělávacích kursů profesorů čsl. obchodních učilišť ve dnech 1.-4. května 1937 v Českých Budějovicích.

ed. Fuksa, Josef
Zpravodajský ústav obchodního školství, 1938. 115 s.
Edice: Knihovna Zpravodajského ústavu obchodního školství ; sv. 3