Předivo zájmů : příspěvek k jeho psychologické analyse.

Stavěl, Josef
[nákl. vl.], 1944. 53 s.