Před branami školy : sborník rozhlasových přednášek o výchově dětí předškolního věku.

ed. Smrčka, Ferdinand
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 177 s.
Edice: Rodičům o výchově dětí