Pražský kat : román ze století XVII. [Díl třetí, Krutá odplata].

Svátek, Josef
XYZ, 2008. 192 s.