Pražský golem : kapitola z dějin královského města.

Grym, Pavel
2., upr. a dopl. vyd. Státní židovské muzeum, 1992. 58 s.