Prázdniny v sedle.

Morrell, Gill
Vyd. 1. Stabenfeldt, 2006. 152 s.
Edice: Pony klub