Prázdniny : Poslání studentstvu na rok 1906.

B. Holman a S. Získal, 1906. 71 s.