Právo katolické církve : studijní texty bohosloveckých fakult.

Matice cyrilometodějská, 1992. 2 sv
Edice: Učební texty vysokých škol