Pravidla stolního tenisu : Platná od 1. 7. 1980.

ed. Paleček, Vladimír
6., doplň. a přeprac. vyd. Olympia, 1980. 39, [1] s.