Pravěké Československo : Úvod do studia dějin pravěku = La Tchécoslovaquie préhistorique : Introduction aux études préhistoriques.

Filip, Jan
První vydání. Společnost čs. prehistoriků, 1948. 417-[I] s.
Edice: Výhledy do pravěku evropského lidstva. Sv. 3-6, Stopami věků ; Sv. 19-22