Přátelé, kteří nezklamali : ohlas mnichovské dohody dle listů došlých Jeho Eminence ... Karla Kašpara ... v říjnu 1938.

Arcidiecésní svaz katolické charity, 1938. 43, [I] s.