Prameny dějin českých : vydávané z nadání Palackého péčí kommisse zřízené při "Historickém spolku" v Praze. Kronika pražská Bartoše Písaře ; Paměti o bouři pražské roku 1524 ; Listy a kronika mistra Jiřího Píseckého ; Přílohy, Díl <<VI=6>>.

ed. Šimák, Josef Vítězslav
Nákladem nadání Františka Palackého, 1907. xxxix, 438 s.