Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a půdoznalství.

ed. Klika, Jaromír; ed. Novák, Václav; ed. Gregor, Alois
1. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 773 s.