Praktické použití Fortranu.

Olehla, Miroslav; Tišer, Jan
2. upr. vyd. Nakladatelství dopravy a spojů, 1979. 430 s.