Praktické pokyny k dirigování. I, Orchestr.

Jeremiáš, Otakar
III. vydání. Fr. A. Urbánek a synové, 1947. 53-[III] s.