Praktické metody vysoušení zdiva.

Kos, Jiří; Šereda, Miloš
3., přeprac. a dopln. vyd. Práce, 1970. 68, [2] s.
Edice: Živá technika ; Sv. 2