Praktická príručka slovenského pravopisu.

Zauner, Alfonz
2. dopln. a v slovníkovej časti preprac. vyd. Osveta, 1958. 467 s.