Praktická fotografie.

Tausk, Petr; ed. Tausek, Petr; ed. Stránský, Antonín; ed. Levinský, Otto
Vyd. 1. SNTL - Nakladatelství technické literatury, . 382 s., xlviii s. obr. příl
Edice: Oborové encykopedie