Praha ve fotografii Karla Plicky : [Výbor jeho díla ve Státním fotoměřičském ústavě v Praze v letech 1939-1940].

Plicka, Karel
Čtvrté vydání. Česká grafická Unie, 1948. [IX] s.