Praha - plán města : Měř. 1:20 000.

Chmelíková, Jitka
11. vyd. Geodetický a kartografický podnik, 1989.