Praha : po Královské cestě = [Prague : along the Royal Route = Prag : auf dem Königsweg].

Landisch, Bohumil; Šerých, Jiří
Ottovo nakladatelství, 2008. 343 s.