Praha a Řím : Román ze století XVI. II.

Svátek, Josef
Druhé vydání. F. Topič, 1926. 597 s., 1 list
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů Josefa Svátka